1.MODÜL (Çelik Yapı Tasarım Kursu)

Yeni çelik yönetmeliğimiz, 4/2/2016 tarihli ve 29614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek 15.02.2018 tarihinde yürürlüğe girmek kaydıyla yeni çelik şartnamemiz Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar olarak yürülüğe girmiştir.

Yeni deprem yönetmeliğimizde, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak yayınlanmış ve 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizde TBDY2018 ve Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar 2018 şartnamelerine uygun olarak ve uluslararası geçerliliği olan şartnamelerle muhakeme ederek eğitimlerimizi düzenlemekteyiz.  

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizdeki amacımız şartnamemizdeki aksayan ve eksik yönlerimizi kapatarak dünya çelik yapı standartlarına uygun çelik yapı projelendirilmesinin yapılmasını sağlamaktır.

Kurs süresi toplam 16 saattir.

Kurs İçeriği:

1.DERS :

 • TS EN 10025 ve DIN normuna göre malzemenin mekanik özellikleri, kuvvet etkisi altındaki malzemenin davranışı.
 • Elastik bölge, plastik bölge, elastisite modülü, akma mukavemeti, çekme mukavemeti kavramlarının ne anlama geldiği.
 • Farklı yükleme durumları için çelik malzemenin kırılma modları ve alınması gereken önlemler.

 

 

2.DERS :

 • Mesnet tanımı ve tarifi.
 • Nokta sebestlik derecelerin tanımlanması.
 • Mesnet ceşitlerinin tanımlanması.

 

 • İç kuvvetlerin bulunması.
 • İç kuvvet diyagramlarının çizilmesi.
 • En kesit özellikleri kavramsal karşılığı.
 • En kesit özelliklerinin bulunması.
 • Ağırlık ve tarafsız eksenin yerinin tayini.

 

3.DERS :

 • CYTYK 2018 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC360-10 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC-ASD89 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC-LRFD93 şartnamesi tasarım mantığı.

 • Çekme çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Çekme çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC360-10 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Çekme çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-ASD89 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Çekme çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-LRFD93 şartnamesi uyarınca çözümü.

 

 

 

 • Basınç çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Basınç çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC360-10 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Basınç çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-ASD89 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Basınç çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-LRFD93 şartnamesi uyarınca çözümü.

 

 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC360-10 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-ASD89 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-LRFD93 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan deplasman hesaplarının yapılması.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan elle düşey yerdeğiştirme limit durumlarının kontrol edilmesi.

4.DERS :

 • Deprem hesaplarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan TBDY 2018 uyarınca yapılması.
 • Sistem peryodunun bulunması.

 • Toplam eşdeğer deprem yükünün belirlenmesi.

 • Azaltılmış tasarım spektrum ivmesinin bulunması.

 • Yatay elastik tasarım spektrumunun bulunması.

 • Deprem yükü azaltma katsayısını bulunması.

 • Bulunan taban kat kesme kuvvetinin kat hizalarından sisteme dağıtılması.

 

 

Çelik Yapı Akademisi 1.Modül: Çelik Yapı Tasarım Kursunu Tamamlayan Kursiyerlerimiz :

 1. Yapı boyutlamaya ait temel parametreleri ifade edebilir, yapı cinsine göre tasarım standartını seçebilir
 2. Yapı çeliğinin kuvvet etkisi altında yaptığı şekil değiştirme davranışını anlar ve izah edebilir.
 3. Profil kesitlerin statik özelliklerini hesaplayabilir.
 4. Kırılma tiplerini anlar kırılma çeşitlerini ifade edebilir.
 5. Çekme çubuklarının statik çözümünü yapabilir.
 6. Basınç çubuklarının statik çözümünü yapabilir.
 7. Dolu gövdeli kirişlerin statik çözümünü yapabilir.
 8. Makas kirişlerin statik çözümünü yapabilir.
 9. Eşdeğer deprem yükü hesabının statik çözümünü yapabilir.
 10. Çelik kalite gruplarını anlayabilir,tasarım için uygun çelik kalitesini seçebilir.

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizi yukarıda ifade edilen herbir maddeyi, herbir meslektaşımızın hehangi bir bilgisayar programına ihtiyac duymadan ELLE HESAPLAYABİLİR halde mezun etme mantığı çercevesinde şekillenmiştir.

Öğretim felsefesi : Öğrenme ve mantık yürütmeye odaklanmıştır, ders müfredatı günümüz çelik yapı sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileçek şekilde oluşturulmuştur.

 

 

Kimler Çelik Yapı Tasarım Kursu Alabilir :

 • Tüm mühendislik Fakültesi Mezunları
 • Teknik Eğitim Fakültesi (Makine ve Metal Bölümleri) Mezunları
 • Mühendislik disiplininde yetişmiş 2 yıllık Yüksekokul Mezunları

Detaylı Bilgi İçin:

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:19/4
Kadıköy / İstanbul

Tel : +9 0216 550 60 52

Fax : +9 0216 550 60 53

Cep : +9 0533 434 67 89

www.celikyapiakademisi.com

ÖN KAYIT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

1.MODÜL (Çelik Yapı Tasarım Kursu)

Yeni çelik yönetmeliğimiz, 4/2/2016 tarihli ve 29614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek 15.02.2018 tarihinde yürürlüğe girmek kaydıyla yeni çelik şartnamemiz Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar olarak yürülüğe girmiştir.

Yeni deprem yönetmeliğimizde, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak yayınlanmış ve 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizde TBDY2018 ve Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar 2018 şartnamelerine uygun olarak ve uluslararası geçerliliği olan şartnamelerle muhakeme ederek eğitimlerimizi düzenlemekteyiz.  

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizdeki amacımız şartnamemizdeki aksayan ve eksik yönlerimizi kapatarak dünya çelik yapı standartlarına uygun çelik yapı projelendirilmesinin yapılmasını sağlamaktır.

Kurs süresi toplam 16 saattir.

Kurs İçeriği:

1.DERS :

 • TS EN 10025 ve DIN normuna göre malzemenin mekanik özellikleri, kuvvet etkisi altındaki malzemenin davranışı.
 • Elastik bölge, plastik bölge, elastisite modülü, akma mukavemeti, çekme mukavemeti kavramlarının ne anlama geldiği.
 • Farklı yükleme durumları için çelik malzemenin kırılma modları ve alınması gereken önlemler.

 

 

2.DERS :

 • Mesnet tanımı ve tarifi.
 • Nokta sebestlik derecelerin tanımlanması.
 • Mesnet ceşitlerinin tanımlanması.

 

 • İç kuvvetlerin bulunması.
 • İç kuvvet diyagramlarının çizilmesi.
 • En kesit özellikleri kavramsal karşılığı.
 • En kesit özelliklerinin bulunması.
 • Ağırlık ve tarafsız eksenin yerinin tayini.

 

3.DERS :

 • CYTYK 2018 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC360-10 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC-ASD89 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC-LRFD93 şartnamesi tasarım mantığı.

 • Çekme çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Çekme çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC360-10 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Çekme çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-ASD89 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Çekme çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-LRFD93 şartnamesi uyarınca çözümü.

 

 

 

 • Basınç çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Basınç çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC360-10 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Basınç çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-ASD89 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Basınç çubuklarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-LRFD93 şartnamesi uyarınca çözümü.

 

 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC360-10 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-ASD89 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan AISC-LRFD93 şartnamesi uyarınca çözümü.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan deplasman hesaplarının yapılması.
 • Eğilme elemanlarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan elle düşey yerdeğiştirme limit durumlarının kontrol edilmesi.

4.DERS :

 • Deprem hesaplarının herhangi bir statik analiz programı kullanmadan TBDY 2018 uyarınca yapılması.
 • Sistem peryodunun bulunması.

 • Toplam eşdeğer deprem yükünün belirlenmesi.

 • Azaltılmış tasarım spektrum ivmesinin bulunması.

 • Yatay elastik tasarım spektrumunun bulunması.

 • Deprem yükü azaltma katsayısını bulunması.

 • Bulunan taban kat kesme kuvvetinin kat hizalarından sisteme dağıtılması.

 

 

Çelik Yapı Akademisi 1.Modül: Çelik Yapı Tasarım Kursunu Tamamlayan Kursiyerlerimiz :

 1. Yapı boyutlamaya ait temel parametreleri ifade edebilir, yapı cinsine göre tasarım standartını seçebilir
 2. Yapı çeliğinin kuvvet etkisi altında yaptığı şekil değiştirme davranışını anlar ve izah edebilir.
 3. Profil kesitlerin statik özelliklerini hesaplayabilir.
 4. Kırılma tiplerini anlar kırılma çeşitlerini ifade edebilir.
 5. Çekme çubuklarının statik çözümünü yapabilir.
 6. Basınç çubuklarının statik çözümünü yapabilir.
 7. Dolu gövdeli kirişlerin statik çözümünü yapabilir.
 8. Makas kirişlerin statik çözümünü yapabilir.
 9. Eşdeğer deprem yükü hesabının statik çözümünü yapabilir.
 10. Çelik kalite gruplarını anlayabilir,tasarım için uygun çelik kalitesini seçebilir.

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizi yukarıda ifade edilen herbir maddeyi, herbir meslektaşımızın hehangi bir bilgisayar programına ihtiyac duymadan ELLE HESAPLAYABİLİR halde mezun etme mantığı çercevesinde şekillenmiştir.

Öğretim felsefesi : Öğrenme ve mantık yürütmeye odaklanmıştır, ders müfredatı günümüz çelik yapı sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileçek şekilde oluşturulmuştur.

 

 

Kimler Çelik Yapı Tasarım Kursu Alabilir :

 • Tüm mühendislik Fakültesi Mezunları
 • Teknik Eğitim Fakültesi (Makine ve Metal Bölümleri) Mezunları
 • Mühendislik disiplininde yetişmiş 2 yıllık Yüksekokul Mezunları

Detaylı Bilgi İçin:

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:19/4
Kadıköy / İstanbul

Tel : +9 0216 550 60 52

Fax : +9 0216 550 60 53

Cep : +9 0533 434 67 89

www.celikyapiakademisi.com

ÖN KAYIT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Kurs Başvuru Formu