6.MODÜL (Hafif Çelik Yapı Tasarım Kursu)

Dünyada hafif çelik gelişimine parelel olarak ülkemizdede hafif çelik yapı kullanımı hergeçen gün kullanımını artırmaktadır.İşte bu artan talebi karşılayabilmek için aynı orandada tasarımcı mühendis adedimizide ülke olarak artırmamız gerekmektedir.

 

Malesef dünyada cok yaygın kullanılması ve her geçen gün kullanılırlığını artırarak devam etmesine ragmen üniversitelerimizde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Çelik Yapı Akademisi olarak asli görevimiz sanayimizin ihtiyacı olan bu yetişmiş teknik personel açığını desteklediğimiz kurslarımızla kapatmaktır

 

 

Kurs süresi toplam 16 saattir.

1.ADIM :

 • STRAP datasının ve tasarımda kullanılacak yük birimlerinin tanımlanması.
 • Statik hesaplarda kullanılacak malzemenin mekanik özelliklerinin tanımlanması ( Akma mukavemeti, çekme mukavemeti, elastisite modülü, beklenen akma gerilmesi, beklenen çekme gerilmesi, kayma modülü, çeliğin birim ağırlıgı,ısıl genleşme katsayısı).
 • Statik hesapda kullanılacak kesitlerin STRAP’ e tariflenmesi, enkesit özellikleri ve ne anlama geldiğinin tarifi , statik verilerin elle kontrolünün yapılması ( enkesit alanı, atalet momenti, atalet yarıçapı, mukavemet momenti, plastik mukavemet momenti, kayma alanları).
 • Atanmış olan kesitlerin mimari projeye uygun olarak STRAP programına tariflenmesi.

 

 

2.ADIM :

 • Ana taşıyıcıların STRAP programına girilmesi.
 • Tali elemanların STRAP programına girilmesi.
 • Ana elemanlar, tali elemanlar ve çapraz elemanların mesnet koşullarının tariflenmesi ve gerekçeleri ile beraber ifade edilip sisteme atanması.
 • Tasarımda yapının işletme ömrü boyunca maruz kalacağı yüklerin tanımlanması.
 • Tariflenmiş yüklerin STRAP programına atanması.

 

 

3.ADIM :

 • TBDY 2018 uyarınca deprem hesabının elle yapılması ve sisteme atanması.
 • Yükleme kombinasyonların CYTYK 2018 ve ASCE 07 ile mukayese ederek sisteme atanması.

 

 

4. ADIM :

 • Tasarım standartının tariflenmesi .
 • TBDY 2018 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISI-LRFD (American Iron and Steel Institute – Load and Resistance Factor Design) şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISI-ASD (American Iron and Steel Institute – Allowable Stress Design) şartnamesi tasarım mantığı.

 

 

5.ADIM :

 • Analiz yapılması ve sonuçlarının elle kontrol edilmesi.
 • Tali elemanların gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Tali elemanların sehim kontrollerinin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerin gerilmelerinin kontrolünün program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerde yanal burulmalı burkulma sınır durumu kontrollerinin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kiriş sehim kontrollerinin yapılması.
 • Dikmelerin gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Dikmelerin göreli kat ötelemesi sınır durumların elle kontrol edilmesi.
 • İç kuvvetlerin bulunması, garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.
 • STRAP‘ de kullanılan malzeme metrajının bulunması garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.
 • Statik hesap raporların hazırlanması, garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.

 

 

Çelik Yapı Akademisi 6.Modül: Hafif Çelik Yapı Tasarım Kursunu Tamamlayan Katılımcılarımız :

 1. Yapı boyutlamaya ait temel parametreleri ifade edebilir, yapı cinsine göre tasarım standartını seçebilir
 2. Yapı çeliğinin kuvvet etkisi altında yaptığı şekil değiştirme davranışını anlar ve izah edebilir.
 3. Profil kesitlerin statik özelliklerini hesaplayabilir.
 4. Çekme çubuklarının statik çözümünü yapabilir.
 5. Basınç çubuklarının statik çözümünü yapabilir
 6. Eğilme elemanlarının statik çözümünü yapabilir.
 7. Eşdeger deprem yükü hesabının statik çözümünü yapabilir.
 8. Çelik kalite gruplarını anlayabilir,tasarım için uygun çelik kalitesini seçebilir.

 

 

Çelik yapı Akademisi olarak egitimlerimizi yukarıda ifade edilen herbir maddeyi, herbir meslektaşımızın hehangi bir bilgisayar programına ihtiyac duymadan ELLE HESAPLAYABİLİR halde mezun etme mantığı çercevesinde şekillenmiştir.

Öğretim felsefesi : Öğrenme ve mantık yürütmeye odaklanmıştır, ders müfredatı günümüz çelik yapı sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileçek şekilde oluşturulmuştur.

 

 

Kimler Hafif Çelik Yapı Tasarım Kursu Alabilir :

 • Tüm mühendislik Fakültesi Mezunları
 • Teknik Eğitim Fakültesi (Makine ve Metal Bölümleri) Mezunları
 • Mühendislik disiplininde yetişmiş 2 yıllık Yüksekokul Mezunları

Eğitim Saatlerimiz:

   Cumartesi ………16.00 -- 20.00 arası

   Pazar……………… 10.00 -- 14.00 arası

Detaylı Bilgi İçin:

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:19/4
Kadıköy / İstanbul

Tel : +9 0216 550 60 52

Fax : +9 0216 550 60 53

Cep : +9 0533 434 67 89

www.celikyapiakademisi.com

ÖN KAYIT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

6.MODÜL (Hafif Çelik Yapı Tasarım Kursu)

Dünyada hafif çelik gelişimine parelel olarak ülkemizdede hafif çelik yapı kullanımı hergeçen gün kullanımını artırmaktadır.İşte bu artan talebi karşılayabilmek için aynı orandada tasarımcı mühendis adedimizide ülke olarak artırmamız gerekmektedir.

 

Malesef dünyada cok yaygın kullanılması ve her geçen gün kullanılırlığını artırarak devam etmesine ragmen üniversitelerimizde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Çelik Yapı Akademisi olarak asli görevimiz sanayimizin ihtiyacı olan bu yetişmiş teknik personel açığını desteklediğimiz kurslarımızla kapatmaktır

 

 

Kurs süresi toplam 16 saattir.

1.ADIM :

 • STRAP datasının ve tasarımda kullanılacak yük birimlerinin tanımlanması.
 • Statik hesaplarda kullanılacak malzemenin mekanik özelliklerinin tanımlanması ( Akma mukavemeti, çekme mukavemeti, elastisite modülü, beklenen akma gerilmesi, beklenen çekme gerilmesi, kayma modülü, çeliğin birim ağırlıgı,ısıl genleşme katsayısı).
 • Statik hesapda kullanılacak kesitlerin STRAP’ e tariflenmesi, enkesit özellikleri ve ne anlama geldiğinin tarifi , statik verilerin elle kontrolünün yapılması ( enkesit alanı, atalet momenti, atalet yarıçapı, mukavemet momenti, plastik mukavemet momenti, kayma alanları).
 • Atanmış olan kesitlerin mimari projeye uygun olarak STRAP programına tariflenmesi.

 

 

2.ADIM :

 • Ana taşıyıcıların STRAP programına girilmesi.
 • Tali elemanların STRAP programına girilmesi.
 • Ana elemanlar, tali elemanlar ve çapraz elemanların mesnet koşullarının tariflenmesi ve gerekçeleri ile beraber ifade edilip sisteme atanması.
 • Tasarımda yapının işletme ömrü boyunca maruz kalacağı yüklerin tanımlanması.
 • Tariflenmiş yüklerin STRAP programına atanması.

 

 

3.ADIM :

 • TBDY 2018 uyarınca deprem hesabının elle yapılması ve sisteme atanması.
 • Yükleme kombinasyonların CYTYK 2018 ve ASCE 07 ile mukayese ederek sisteme atanması.

 

 

4. ADIM :

 • Tasarım standartının tariflenmesi .
 • TBDY 2018 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISI-LRFD (American Iron and Steel Institute – Load and Resistance Factor Design) şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISI-ASD (American Iron and Steel Institute – Allowable Stress Design) şartnamesi tasarım mantığı.

 

 

5.ADIM :

 • Analiz yapılması ve sonuçlarının elle kontrol edilmesi.
 • Tali elemanların gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Tali elemanların sehim kontrollerinin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerin gerilmelerinin kontrolünün program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerde yanal burulmalı burkulma sınır durumu kontrollerinin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kiriş sehim kontrollerinin yapılması.
 • Dikmelerin gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Dikmelerin göreli kat ötelemesi sınır durumların elle kontrol edilmesi.
 • İç kuvvetlerin bulunması, garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.
 • STRAP‘ de kullanılan malzeme metrajının bulunması garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.
 • Statik hesap raporların hazırlanması, garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.

 

 

Çelik Yapı Akademisi 6.Modül: Hafif Çelik Yapı Tasarım Kursunu Tamamlayan Katılımcılarımız :

 1. Yapı boyutlamaya ait temel parametreleri ifade edebilir, yapı cinsine göre tasarım standartını seçebilir
 2. Yapı çeliğinin kuvvet etkisi altında yaptığı şekil değiştirme davranışını anlar ve izah edebilir.
 3. Profil kesitlerin statik özelliklerini hesaplayabilir.
 4. Çekme çubuklarının statik çözümünü yapabilir.
 5. Basınç çubuklarının statik çözümünü yapabilir
 6. Eğilme elemanlarının statik çözümünü yapabilir.
 7. Eşdeger deprem yükü hesabının statik çözümünü yapabilir.
 8. Çelik kalite gruplarını anlayabilir,tasarım için uygun çelik kalitesini seçebilir.

 

 

Çelik yapı Akademisi olarak egitimlerimizi yukarıda ifade edilen herbir maddeyi, herbir meslektaşımızın hehangi bir bilgisayar programına ihtiyac duymadan ELLE HESAPLAYABİLİR halde mezun etme mantığı çercevesinde şekillenmiştir.

Öğretim felsefesi : Öğrenme ve mantık yürütmeye odaklanmıştır, ders müfredatı günümüz çelik yapı sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileçek şekilde oluşturulmuştur.

 

 

Kimler Hafif Çelik Yapı Tasarım Kursu Alabilir :

 • Tüm mühendislik Fakültesi Mezunları
 • Teknik Eğitim Fakültesi (Makine ve Metal Bölümleri) Mezunları
 • Mühendislik disiplininde yetişmiş 2 yıllık Yüksekokul Mezunları

Eğitim Saatlerimiz:

   Cumartesi ………16.00 -- 20.00 arası

   Pazar……………… 10.00 -- 14.00 arası

Detaylı Bilgi İçin:

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:19/4
Kadıköy / İstanbul

Tel : +9 0216 550 60 52

Fax : +9 0216 550 60 53

Cep : +9 0533 434 67 89

www.celikyapiakademisi.com

ÖN KAYIT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Kurs Başvuru Formu