2.MODÜL (SAP2000 Destekli Çelik Yapı Tasarım Kursu)

SAP2000 yapıların sonlu elemanlar yöntemiyle çözümleme ve boyutlandırması için oluşturulmuş yazılımlar serisidir.

Program tam olarak test edilmiş ve kullanılmış olmasına rağmen,programı kullanırken, kullanıcı, programın güvenilirliği veya kesinliği konusunda programı hazırlayan veya dağıtanların herhangi bir sorumluluk almadığını veya bunu ima etmediğini kabul eder ve anlar. Dolayısıyla kullanıcı SAP2000 sonuclarını iyi anlamalı ve sonuçlarin dogruluğunu bir kaç farklı yöntemle kontrol edebilmelidir.

 

 

SAP2000 programı, çelik yapıların boyutlandırılması için çok pratik bir programdır.Bununla beraber kullanıcı, bu programı tam olarak anlama, yorumlamalı ve program algoritmasının kapsamadığı durumları iyi kavramalıdır.

Tasarımcı programın temel varsayımlarını net bir şekilde anlamalı ve programın verdiği sonuçları kendisi bagımsız olarak kontrol edebilmelidir.

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizdeki amacımız katılımcılarımızın SAP2000 giriş datalarını tam ve eksiksiz girebilmesini, sonuçları doğru ve eksiksiz alabilmesini, sonuçları yorumluyabilmesini ve sonuçların doğruluğunu ispatlayabilmesini sağlamaktır.

Kurs süresi toplam 24 saattir.

 

Kurs İçeriği:

1.ADIM :

 • SAP2000 grid datasının ve tasarımda kullanılacak yük birimlerinin tanımlanması.
 • Statik hesaplarda kullanılacak malzemenin mekanik özelliklerinin tanımlanması ( Akma mukavemeti, çekme mukavemeti, elastisite modülü, beklenen akma gerilmesi, beklenen çekme gerilmesi, kayma modülü, çeliğin birim ağırlıgı,ısıl genleşme katsayısı).
 • Statik hesapda kullanılacak kesitlerin SAP2000’ e tariflenmesi, enkesit özellikleri ve ne anlama geldiğinin tarifi , statik verilerin elle kontrolünün yapılması ( enkesit alanı, atalet momenti, atalet yarıçapı, mukavemet momenti, plastik mukavemet momenti, kayma alanları).
 • Atanmış olan kesitlerin mimari projeye uygun olarak SAP200 programına tariflenmesi.

 

 

2.ADIM :

 • Ana taşıyıcıların SAP2000 programına girilmesi.
 • Tali elemanların ve çaprazların SAP2000 programına girilmesi.
 • Ana elemanlar, tali elemanlar ve çapraz elemanların mesnet koşullarının tariflenmesi ve gerekçeleri ile beraber ifade edilip sisteme atanması.
 • Tasarımda yapının işletme ömrü boyunca maruz kalacağı yüklerin tanımlanması.
 • Tariflenmiş yüklerin SAP2000 programına atanması.
 • Rüzgar yükünün elle hesaplanarak sisteme atanması.

 

 

3.ADIM :

 • TBDY 2018 uyarınca deprem hesabının elle yapılması ve sisteme atanması.
 • TBDY 2018 uyarınca deprem hesabının programa otomatik yaptırılması ve sonuçlarının karşılaştırılması.
 • Response spectrum eğrisinin programa tanımlanarak deprem hesabının yapılması.
 • Düşey deprem etkilerinin programa tariflenmesi.
 • TBDY 2018 uyarınca MOD birleştirme deprem hesabının yapılması ve sonuclarının kontrol edilmesi.
 • Yükleme kombinasyonların CYTYK 2018 ve ASCE 07 ile mukayese ederek sisteme atanması.
 • Diyafram tarifinin yapılarak sisteme atanması.

 

 

4. ADIM :

 • Tasarım standartının tariflenmesi .
 • CYTYK 2018 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC360-10 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC-ASD89 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC-LRFD93 şartnamesi tasarım mantığı.
 • Tasarımda kullanılacak kombinasyonların programa atanması.

 

 

5.ADIM :

 • Analiz yapılması ve sonuçlarının elle kontrol edilmesi.
 • Tali elemanların gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Tali elemanların sehim kontrollerinin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerin gerilmelerinin kontrolünün program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerde yanal destek elemanları arasındaki en büyük uzaklık kontrolünün elle yapılması ve yorumlanması.
 • Ana kirişlerde enkesit koşularının TBDY 2018 ve CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca elle kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerde yanal burulmalı burkulma sınır durumu kontrollerinin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kiriş sehim kontrollerinin yapılması.

 

 

 • Ana kolonların gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kolonların kirişlerden daha güçlü olma şartının kontrol edilmesi.
 • Ana kolonlarda enkesit koşularının TBDY 2018 ve CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca elle kontrol edilmesi.
 • Ana kolonlarda eğilmeli burkulma sınır durumunda eksenlere göre eleman burkulma boyları kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kolonlarda göreli kat ötelemesi sınır durumların elle kontrol edilmesi.

 

 • Çapraz elemanların enkesit koşularının TBDY 2018 ve CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca elle kontrol edilmesi.
 • Çapraz elemanların gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Çapraz elemanların Nonlinear hesap yöntemi ile hesaplanması ve sonuçların değerlendirilerek yorumlanması.
 • Çapraz elemalarda göreli kat ötelemesi sınır durumların elle kontrol edilmesi.

 

 

 • İç kuvvetlerin bulunması, garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.
 • SAP2000‘ de kullanılan malzeme metrajının bulunması garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.
 • Statik hesap raporların hazırlanması, garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.

 

 

Çelik Yapı Akademisi 2.Modül:SAP2000 Destekli Çelik yapı Tasarım Kursumuzu Tamamlayan Katılımcılarımız :

 1. CYTYK 2018 şartnamesi tasarım mantığını anlama ve yorumlama yapabilir.
 2. AISC360-10 şartnamesi tasarım mantığı anlama ve yorumlama yapabilir.
 3. AISC-ASD89 şartnamesi tasarım mantığı anlama ve yorumlama yapabilir.
 4. AISC-LRFD93 şartnamesi tasarım mantığı anlama ve yorumlama yapabilir.
 5. 3D yapısal modeller oluşturabilir, değiştirebilir, boyutlamasını ve çözümlemesini yapabilir.
 6. Statik hesaba esas olan malzeme cinsini ve kalitesini bulup sisteme tanıtabilir.
 7. Statik hesaba esas olacak yükleme durumlarının irdeleyebilir ve sisteme tanıtabilir.
 8. Statik hesaba esas olacak yükleme kombinasyonlarını seçer ve sisteme tanıtabilir.
 9. Eşdeger deprem yükünün hesabını programda yapabilir.
 10. MOD birleştirme deprem hesabını programda yapabilir.
 11. Düşey deprem etkisini dikkate alır ve programa tanımlayabilir.
 12. İstedigi hesap yöntemi veya standarda göre hesap yaptırabilir.
 13. Gerilme durumlarını inceleyebilir, garfiksel veya tablosal olarak sonucları alabilir.
 14. Sistemdeki yerdeğiştirmeleri inceleyebilir, garfiksel veya tablosal olarak sonuçları alabilir.
 15. Sonuçları irdeleyebilir dogruluğunun kontrolünü ve ispatını yapabilir.
 16. Sistem iç kuvvetlerini bulabilir.
 17. Sistem peryotlarını bulabilir.
 18. Statik belediye ve ruhsat paftalarını hazırlayabilir.

 

 

Çelik Yapı Akademisi olarak yukardaki durumları kapsayan iki adet piyasaya uygun örnek çözmekteyiz ilk örneğimizde deprem hesabını TBDY 2018 uyarınca elle hesaplayıp programa manuel olarak girerken ikinci örneğimizde deprem hesabını TBDY 2018 uyarınca programa otomatik yaptırıyoruz.

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizi yukarıda ifade edilen herbir maddeyi, herbir meslektaşımızın yapabilir ve SAP2000 programınının sonuçlarını yorumlayabilir bir halde mezun etme mantığı çercevesinde şekillenmiştir.

Öğretim felsefesi : Öğrenme ve mantık yürütmeye odaklanmıştır, ders müfredatı günümüz çelik yapı sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileçek şekilde oluşturulmuştur.

 

 

Kimler SAP2000 Destekli Çelik Yapı Tasarım Kursu Alabilir :

 • Tüm mühendislik Fakültesi Mezunları
 • Teknik Eğitim Fakültesi (Makine ve Metal Bölümleri) Mezunları
 • Mühendislik disiplininde yetişmiş 2 yıllık Yüksekokul Mezunları

 

Eğitim Saatlerimiz:

   Cumartesi ………16.00 -- 20.00 arası

   Pazar……………… 10.00 -- 14.00 arası

 

Detaylı Bilgi İçin:

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:19/4
Kadıköy / İstanbul

Tel : +9 0216 550 60 52

Fax : +9 0216 550 60 53

Cep : +9 0533 434 67 89

www.celikyapiakademisi.com

ÖN KAYIT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

2.MODÜL (SAP2000 Destekli Çelik Yapı Tasarım Kursu)

SAP2000 yapıların sonlu elemanlar yöntemiyle çözümleme ve boyutlandırması için oluşturulmuş yazılımlar serisidir.

Program tam olarak test edilmiş ve kullanılmış olmasına rağmen,programı kullanırken, kullanıcı, programın güvenilirliği veya kesinliği konusunda programı hazırlayan veya dağıtanların herhangi bir sorumluluk almadığını veya bunu ima etmediğini kabul eder ve anlar. Dolayısıyla kullanıcı SAP2000 sonuclarını iyi anlamalı ve sonuçlarin dogruluğunu bir kaç farklı yöntemle kontrol edebilmelidir.

 

 

SAP2000 programı, çelik yapıların boyutlandırılması için çok pratik bir programdır.Bununla beraber kullanıcı, bu programı tam olarak anlama, yorumlamalı ve program algoritmasının kapsamadığı durumları iyi kavramalıdır.

Tasarımcı programın temel varsayımlarını net bir şekilde anlamalı ve programın verdiği sonuçları kendisi bagımsız olarak kontrol edebilmelidir.

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizdeki amacımız katılımcılarımızın SAP2000 giriş datalarını tam ve eksiksiz girebilmesini, sonuçları doğru ve eksiksiz alabilmesini, sonuçları yorumluyabilmesini ve sonuçların doğruluğunu ispatlayabilmesini sağlamaktır.

Kurs süresi toplam 24 saattir.

 

Kurs İçeriği:

1.ADIM :

 • SAP2000 grid datasının ve tasarımda kullanılacak yük birimlerinin tanımlanması.
 • Statik hesaplarda kullanılacak malzemenin mekanik özelliklerinin tanımlanması ( Akma mukavemeti, çekme mukavemeti, elastisite modülü, beklenen akma gerilmesi, beklenen çekme gerilmesi, kayma modülü, çeliğin birim ağırlıgı,ısıl genleşme katsayısı).
 • Statik hesapda kullanılacak kesitlerin SAP2000’ e tariflenmesi, enkesit özellikleri ve ne anlama geldiğinin tarifi , statik verilerin elle kontrolünün yapılması ( enkesit alanı, atalet momenti, atalet yarıçapı, mukavemet momenti, plastik mukavemet momenti, kayma alanları).
 • Atanmış olan kesitlerin mimari projeye uygun olarak SAP200 programına tariflenmesi.

 

 

2.ADIM :

 • Ana taşıyıcıların SAP2000 programına girilmesi.
 • Tali elemanların ve çaprazların SAP2000 programına girilmesi.
 • Ana elemanlar, tali elemanlar ve çapraz elemanların mesnet koşullarının tariflenmesi ve gerekçeleri ile beraber ifade edilip sisteme atanması.
 • Tasarımda yapının işletme ömrü boyunca maruz kalacağı yüklerin tanımlanması.
 • Tariflenmiş yüklerin SAP2000 programına atanması.
 • Rüzgar yükünün elle hesaplanarak sisteme atanması.

 

 

3.ADIM :

 • TBDY 2018 uyarınca deprem hesabının elle yapılması ve sisteme atanması.
 • TBDY 2018 uyarınca deprem hesabının programa otomatik yaptırılması ve sonuçlarının karşılaştırılması.
 • Response spectrum eğrisinin programa tanımlanarak deprem hesabının yapılması.
 • Düşey deprem etkilerinin programa tariflenmesi.
 • TBDY 2018 uyarınca MOD birleştirme deprem hesabının yapılması ve sonuclarının kontrol edilmesi.
 • Yükleme kombinasyonların CYTYK 2018 ve ASCE 07 ile mukayese ederek sisteme atanması.
 • Diyafram tarifinin yapılarak sisteme atanması.

 

 

4. ADIM :

 • Tasarım standartının tariflenmesi .
 • CYTYK 2018 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC360-10 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC-ASD89 şartnamesi tasarım mantığı.
 • AISC-LRFD93 şartnamesi tasarım mantığı.
 • Tasarımda kullanılacak kombinasyonların programa atanması.

 

 

5.ADIM :

 • Analiz yapılması ve sonuçlarının elle kontrol edilmesi.
 • Tali elemanların gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Tali elemanların sehim kontrollerinin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerin gerilmelerinin kontrolünün program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerde yanal destek elemanları arasındaki en büyük uzaklık kontrolünün elle yapılması ve yorumlanması.
 • Ana kirişlerde enkesit koşularının TBDY 2018 ve CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca elle kontrol edilmesi.
 • Ana kirişlerde yanal burulmalı burkulma sınır durumu kontrollerinin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kiriş sehim kontrollerinin yapılması.

 

 

 • Ana kolonların gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kolonların kirişlerden daha güçlü olma şartının kontrol edilmesi.
 • Ana kolonlarda enkesit koşularının TBDY 2018 ve CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca elle kontrol edilmesi.
 • Ana kolonlarda eğilmeli burkulma sınır durumunda eksenlere göre eleman burkulma boyları kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Ana kolonlarda göreli kat ötelemesi sınır durumların elle kontrol edilmesi.

 

 • Çapraz elemanların enkesit koşularının TBDY 2018 ve CYTYK 2018 şartnamesi uyarınca elle kontrol edilmesi.
 • Çapraz elemanların gerilme kontrollerin program tarafından yapılması ve elle sonuçların değerlendirilerek yorumlanıp kontrol edilmesi.
 • Çapraz elemanların Nonlinear hesap yöntemi ile hesaplanması ve sonuçların değerlendirilerek yorumlanması.
 • Çapraz elemalarda göreli kat ötelemesi sınır durumların elle kontrol edilmesi.

 

 

 • İç kuvvetlerin bulunması, garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.
 • SAP2000‘ de kullanılan malzeme metrajının bulunması garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.
 • Statik hesap raporların hazırlanması, garfiksel veya tablosal olarak sonuçların alınması.

 

 

Çelik Yapı Akademisi 2.Modül:SAP2000 Destekli Çelik yapı Tasarım Kursumuzu Tamamlayan Katılımcılarımız :

 1. CYTYK 2018 şartnamesi tasarım mantığını anlama ve yorumlama yapabilir.
 2. AISC360-10 şartnamesi tasarım mantığı anlama ve yorumlama yapabilir.
 3. AISC-ASD89 şartnamesi tasarım mantığı anlama ve yorumlama yapabilir.
 4. AISC-LRFD93 şartnamesi tasarım mantığı anlama ve yorumlama yapabilir.
 5. 3D yapısal modeller oluşturabilir, değiştirebilir, boyutlamasını ve çözümlemesini yapabilir.
 6. Statik hesaba esas olan malzeme cinsini ve kalitesini bulup sisteme tanıtabilir.
 7. Statik hesaba esas olacak yükleme durumlarının irdeleyebilir ve sisteme tanıtabilir.
 8. Statik hesaba esas olacak yükleme kombinasyonlarını seçer ve sisteme tanıtabilir.
 9. Eşdeger deprem yükünün hesabını programda yapabilir.
 10. MOD birleştirme deprem hesabını programda yapabilir.
 11. Düşey deprem etkisini dikkate alır ve programa tanımlayabilir.
 12. İstedigi hesap yöntemi veya standarda göre hesap yaptırabilir.
 13. Gerilme durumlarını inceleyebilir, garfiksel veya tablosal olarak sonucları alabilir.
 14. Sistemdeki yerdeğiştirmeleri inceleyebilir, garfiksel veya tablosal olarak sonuçları alabilir.
 15. Sonuçları irdeleyebilir dogruluğunun kontrolünü ve ispatını yapabilir.
 16. Sistem iç kuvvetlerini bulabilir.
 17. Sistem peryotlarını bulabilir.
 18. Statik belediye ve ruhsat paftalarını hazırlayabilir.

 

 

Çelik Yapı Akademisi olarak yukardaki durumları kapsayan iki adet piyasaya uygun örnek çözmekteyiz ilk örneğimizde deprem hesabını TBDY 2018 uyarınca elle hesaplayıp programa manuel olarak girerken ikinci örneğimizde deprem hesabını TBDY 2018 uyarınca programa otomatik yaptırıyoruz.

Çelik Yapı Akademisi olarak eğitimlerimizi yukarıda ifade edilen herbir maddeyi, herbir meslektaşımızın yapabilir ve SAP2000 programınının sonuçlarını yorumlayabilir bir halde mezun etme mantığı çercevesinde şekillenmiştir.

Öğretim felsefesi : Öğrenme ve mantık yürütmeye odaklanmıştır, ders müfredatı günümüz çelik yapı sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileçek şekilde oluşturulmuştur.

 

 

Kimler SAP2000 Destekli Çelik Yapı Tasarım Kursu Alabilir :

 • Tüm mühendislik Fakültesi Mezunları
 • Teknik Eğitim Fakültesi (Makine ve Metal Bölümleri) Mezunları
 • Mühendislik disiplininde yetişmiş 2 yıllık Yüksekokul Mezunları

 

Eğitim Saatlerimiz:

   Cumartesi ………16.00 -- 20.00 arası

   Pazar……………… 10.00 -- 14.00 arası

 

Detaylı Bilgi İçin:

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:19/4
Kadıköy / İstanbul

Tel : +9 0216 550 60 52

Fax : +9 0216 550 60 53

Cep : +9 0533 434 67 89

www.celikyapiakademisi.com

ÖN KAYIT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Kurs Başvuru Formu